Błyskawiczna ocena ryzyka zawodowego • PPHU

W Internecie pod adresem ocenaryzykazawodowego.com przedsiębiorcy mogą kupić kompletne gotowe karty ORZ. Ich celem jest błyskawiczna ocena ryzyka zawodowego na konkretnym stanowisku pracy. Dokument ten  zapewnia pracodawcy diagnozę  kluczowych zagrożeń w wykonywaniu zadań i obowiązków służbowych w danym zawodzie. Natomiast dla pracownika jest instrukcją, jak postępować w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia stwarzającego niebezpieczeństwo dla jego życia i zdrowia.

Kartę oceny ryzyka zawodowego można nabyć w dwojakiej w formie:

  • elektronicznej, która w postaci pliku zostanie przesłana na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy. Dodatkową zaletą tej karty jest edytowalny charakter, co pozwala kadrze kierowniczej lub osobie odpowiedzialnej za sprawy kadrowe na dostosowanie jej do specyfiki działalności gospodarczej oraz charakteru przedsiębiorstwa,
  • papierowej.

32-600 Oświęcim, ul. Zagrodowa 67/0

NIP: 6521137041

https://ocenaryzykazawodowego.com

2021-06-04 00:00:00

Gomeo

30683 Kraków, ul. Nowosądecka 74

toPROMO Advertising Group

32600 Oświęcim, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 28/4

Jan Byczkowski Fotografia

34500 Zakopane, ul. Zakopane 1C